fbpx

technologia dla branży rolniczej

planowanie

i analiza

TECHNOLOGIA DLA BRANŻY ROLNICZEJ

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA

PLANOWANIE

ROLNICTWO PRECYZYJNE

Nasza misja to wdrażanie do praktyki rolniczej najlepszych rozwiązań z zakresu innowacyjnych technologii Rolnictwa 4.0 w celu zrównoważonego gospodarowania oraz poprawy jakości zasobów takich jak: gleba woda i powietrze.

LABORATORIUM

DIAGNOSTYKA GLEBY

Wierzymy, że aby z powodzeniem wprowadzić praktyki regeneracyjne w gospodarstwie, a ostatecznie poprawić stan gleby, najważniejszym warunkiem wstępnym jest solidne zrozumienie stanu gleby.

ROLNICTWO PRECYZYJNE I ANALIZA GLEBY

Planowanie pola

Ustalenie kształtu pola, projekt ścieżek technologicznych i planowanie siewu/ sadzenia.

Planowania zmiennego wapnowania

Analiza wyników gleby, kalkulacja opłacalności opracowanej strategii, przygotowanie map wysiewu i dobór dawek.

Planowanie zmiennego siewu

Opracowanie map zmiennego siewu w oparciu o dane ukształtowania terenu i potencjału pola.

Planowanie aplikacji środków ochrony roślin i nawożenia

Analiza, stworzenie mapy pola i doradztwo.

Podnoszenie kompetencji

Zalecenia do sposobu użytkowania posiadanego sprzętu oraz jego modernizacji.

.

Zaawansowana diagnoza gleby

Skład makro i mikroelementów w glebie oraz określenie relacji miedzy nimi wraz z rekomendacjami jak poprawić strukturę i zasobność.

FIRMA FARMTECH

Potencjał i doświadczenie

FarmTech powołano jesienią 2021 roku.

Potencjał zbudowano na bazie doświadczeń i zasobów istniejącej od 2013 roku, spółki farmerskiej TOP FARMS POMORSKIE wchodzącej w skład Grupy Top Farms. Wraz z innymi spółkami Grupy, FarmTech jest częścią Grupy Spearhead International – wiodącego europejskiego producenta rolnego. Na każdym etapie łańcucha dostaw dla renomowanych międzynarodowych klientów, jesteśmy partnerem, który działa w trzech segmentach operacyjnych: produkcja pierwotna, upstream oraz downstream.

nowoczesne rolnictwo

Obniż koszty, zwiększ potencjał plonotwórczy
i wykorzystaj w pełni możliwości swojego pola.

Farmtech

FarmTech Spółka z o.o.
KRS: 0000470418
REGON: 281516639
NIP: 742-224-76-20

siedziba

ul. Przelot 24,
60-408 Poznań, Polska

Laboratorium

ul. Wrocławska 152a
45-835 Opole
GPS: 50.682228339990466,
17.880262198376037

kontakt

office@farmtech.pl
laboratorium@farmtech.pl
+48 694 475 446