fbpx

technologia dla branży rolniczej

DIAGNOSTYKA

gleby

ANALIZA GLEBY

Zrozumieć stan gleby

Istotnym elementem w nowym spojrzeniu na glebę jest zrozumienie jej funkcjonowania, ale także znajomość nowych metod i sposobów jej analizy, a potem umiejętność właściwego działania w praktyce na polu, jako logicznej konsekwencji powstania nowego rodzaju danych.

Zdrową glebę można uznać za pełen życia organizm. Zdrowa gleba dostarcza niezbędnych soli mineralnych oraz wodę dla roślin, które w zamian za to odwdzięczają się dostarczaniem niezbędnych składników odżywczych dla żyjących w glebie grzybów, bakterii oraz innych organizmów. Te bytujące w glebie żywe organizmy stanowią niewielki ułamek masy gleby, jednak odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia gleby oraz jej fizycznej i chemicznej jakości, gdyż wpływają na strukturę gleby, rozkład materii organicznej oraz przemiany składników pokarmowych. Świadomość tej niezwykłej współzależności pomiędzy żywymi i nieożywionymi elementami gleby i dbanie o zachowanie pomiędzy nimi harmonii kieruje regeneratywnym podejściem do budowania jakości i zdrowia gleb uprawnych.

Kształtowania jakości gleb = kształtowanie plonu

Równoległe zaangażowanie fizycznych, chemicznych, fizyko-chemicznych oraz biologicznych czynników jest niezbędne w budowaniu zdrowia i jakości gleb oraz plonów roślin. Występują bowiem między nimi ścisłe związki przyczynowo – skutkowe, które determinują żyzność i urodzajność gleb. Są one ze sobą nierozerwalnie powiązane i wzajemnie na siebie oddziałują, zatem muszą być traktowane całościowo, holistycznie.

Aktualna ocena właściwości gleby to podstawa jej regeneracji

Gleba, ze względu na swoją różnorodność i dynamikę zmian w niej zachodzących, wymaga stosowania odpowiednich metod analizy. Dlatego też rozszerzona analityka gleby wraz z diagnozą powinna być wykonana przed jakimkolwiek dodaniem do niej nawozów. Należy zdobyć wiedzę z jaką glebą przychodzi nam pracować i od jakiego poziomu zaczynamy jej regenerację.

Korzyści dla Ciebie:

  • szybka i wydajna analiza gleby
  • całościowe spojrzenie na stan gleby (23 parametry)
  • interpretacja wyników i rekomendacji (opcjonalnie)

Dlaczego warto wybrać nasze technologie?

  • posiadamy unikalną metodologię analizy gleby, w której mierzymy 23 parametry i holistycznie patrzymy na stan gleby
  • posiadamy zespół ekspertów, którzy mają wieloletnie doświadczenie w analizie gleby i interpretacji wyników
  • dysponujemy wydajnym procesem, który pozwala nam zaoferować szybkie przetwarzanie próbek i przygotowanie wyników
  • na życzenie możemy przedstawić zalecenia dotyczące poprawy stanu gleby na podstawie analizy próbek

wybierz rodzaj analizy

zestaw badań Premium i Platinum 

Premium

129,93 zł netto

Zakres badań

pH w KCl

P, K, Mg, Ca, B, Cu, Fe, Mn, Zn

Corg./ próchnica glebowa

Czas wykonania

15 dni roboczych

Premium +

149,91 zł netto

Zakres badań

pH w KCl

P, K, Mg, Ca, B, Cu, Fe, Mn, Zn

Corg./ próchnica glebowa

Przewodność elektryczna/ zasolenie

pH w H2O

Czas wykonania

15 dni roboczych

Platinum

306,50 zł netto

Zakres badań

pH w KCl

P, B, Cu, Fe, Mn, Zn, S

Corg./ próchnica glebowa

Przewodność elektryczna/ zasolenie

pH w H2O

CEC (kationowa pojemność sorpcyjna)

 TCEC (całkowita pojemność sorpcyjna)

Kationy wymienne

Czas wykonania

15 dni roboczych

Platinum +

306,50 zł netto + IR*

Zakres badań

pH w KCl

P, B, Cu, Fe, Mn, Zn, S

Corg./ próchnica glebowa

Przewodność elektryczna/ zasolenie

pH w H2O

CEC (kationowa pojemność sorpcyjna)

 TCEC (całkowita pojemność sorpcyjna)

Kationy wymienne

Czas wykonania

15 dni roboczych + interpretacje i rekomendacje

*Interpretacja i Rekomendacje

kwota za interpretację i rekomendację ustalana indywidualnie

wybierz rodzaj analizy

zestaw badań optimum

Optimum

64,99 zł netto

Zakres badań

pH w KCl

P, K, Mg, Ca 

Corg./próchnica glebowa

Czas wykonania

15 dni roboczych

Optimum N

59,99 zł netto

Zakres badań

N-NO3

N-NH4

N mineralny

Czas wykonania

5 dni roboczych

Optimum C do N

49,99 zł netto

Zakres badań

N og.

C org.

stosunek C/N

Czas wykonania

5 dni roboczych

wybierz rodzaj analizy

zestaw badań Standard

Standard

21,99 zł netto

Zakres badań

pH w KCl

P, K, Mg, Ca 

Czas wykonania

15 dni roboczych

Standard expres

29,99 zł netto

Zakres badań

pH w KCl

P, K, Mg, Ca 

Czas wykonania

5 dni roboczych

Standard +

24,99 zł netto

Zakres badań

pH w KCl

P, K, Mg, Ca 

pH w H2O

Czas wykonania

15 dni roboczych

Standard + expres

34,99 zł netto

Zakres badań

pH w KCl

P, K, Mg, Ca 

pH w H2O

Czas wykonania

5 dni roboczych

wybierz rodzaj analizy

Badania pojedyncze i rekomendacje

pH w H2O

9,99 zł netto

Czas wykonania

5 dni roboczych

Przewodność/ zasolenie

9,99 zł netto

Czas wykonania

5 dni roboczych

Rekomendacje szczegółowe

Stawka ustalana indywidualnie

Czas wykonania

5 dni roboczych

Instrukcje pobierania próbek

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z intrukcjami pobierania próbek gleby do podstawowej i rozszerzonej analizy gleby oraz badania biologicznego Biotrex.

nowoczesne rolnictwo

Obniż koszty, zwiększ potencjał plonotwórczy
i wykorzystaj w pełni możliwości swojego pola.

Farmtech

FarmTech Spółka z o.o.
KRS: 0000470418
REGON: 281516639
NIP: 742-224-76-20

siedziba

ul. Przelot 24,
60-408 Poznań, Polska

Laboratorium

ul. Wrocławska 152a
45-835 Opole
GPS: 50.682228339990466,
17.880262198376037

kontakt

office@farmtech.pl
laboratorium@farmtech.pl
+48 694 475 446