fbpx

Zapytanie ofertowe 1/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/PROW2014-2020/M16 nabór VI LABORATORIUM BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH GLEBY Dokumenty: Rzuty: Zapytanie i druk oferty Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego Zał. nr 1 - wytyczne do projektu wnętrz Zał. nr 2 – specyfikacja sprzętu i urządzeń...